Okányi Általános Iskola

Iskolatörténet

Okányi iskola története

 

Településünkön a községi általános iskola, illetve az oktatás története a 16. századig nyúlik vissza. Az oktatás kezdetére 1590-es évre visszamenőleg rendelkezünk hivatalos adatokkal. A 20. század elejéig a legelemibb oktatási feladatokat a református egyház oldotta meg.

A falu első és a mai napig is használt iskolaépülete 1897/98-ban épült, amelyhez hozzáalakították a vásárolt Szlávy kúriát is. 1900-ban összesen 4 osztálytermet működtettek és közel 400 gyermeket oktatott 4 tanító. A hatosztályos tanítás 1910 körül alakult ki, amikor a tanítók száma már elérte a 10 főt. 1931-ben 700-nál is több tanulója volt az iskolának. Újabb iskola építésére 1937-ben került sor, 4 tanteremmel. Az új iskola építésének gondolata már az 1890-es évektől indult el Szőke Gyula rektorigazgató buzdítására.

1944 végén, a háborút követő hónapokban csak 3 tanító érkezett vissza a községbe, ezen kívül 3 idősebb, addig nem foglalkoztatott pedagógust, és 2 nyolcadikos gimnazistát hívtak be tanítani. Így 8 fős tanerővel, 8 használható teremben indult újra az oktatás 501 tanulóval, köztük 131 első osztályossal kezdődött az új iskolai élet. Az iskolák 1948. évi államosítása után a 8 osztályos oktatás bevezetésével nagyot fejlődött az okányi iskola.

Az újiskola 1957-ben emeletráépítést kapott, további 4 tanteremmel és nevelői szobával bővült. Maga az iskola már elkészült, de a vizesblokk csak udvari WC-ből és falikutakból állt. Az udvaron, a hátsó kertben üvegház épült, ahol a 60-as 70-es években palántanevelés, primőrtermesztés folyt. Beindult a táboroztatás, álló és vándortáborokban pihenték ki a tanév fáradalmait a diákok. 1980-ban a tanítók száma már elérte a 26 főt.

Az általános ismereteket adó tantárgyak mellett helyet kapott az orosz nyelv oktatása is, egészen a 93-as évekig. Ettől kezdve van lehetősége az okányi diákoknak angol és német nyelvet is tanulni. Iskolánkban nagy hagyománya lett az idegen nyelven való levelezésnek.

Az 1990-es évek indították a legtöbb változást. 1994-ben sor került a régi iskola (kisiskola) vizesblokkjának kialakítására, így eltűntek az udvari WC-k, és felújításra került a tornaszoba. Ezt követően csempekályhák és parketta modernizálta az épületet.

1998-ban 11 számítógép és 2 írásvetítő vásárlásával leraktuk az informatika oktatás alapjait. 1999-ben az "újiskola" új szárnnyal bővült. A gáz- illetve központi fűtés bevezetésével mindkét szinten vizesblokk kiépítésére került sor.

1999 tavaszán Petőfi nevét veszi föl az iskola, megkövetvén a költőt, aki "Úti leveleiben" arról írt, mennyit éhezett és szomjazott, amikor Okányban járt. A Levente Otthon, az őskocsma, ahová Petőfi betért, éppen az iskola melletti telken lehetett. 1956-ban már emeltetett egy tábla az akkori irodalmi szakkör nevében a költő tiszteletére, ám a névadás alkalmából egy Petőfi -dombormű került az iskola falára, amelynek megalkotása Szőke Sándor kötegyáni születésű szobrász nevéhez fűződik.

2002-ben 4 új terem átadására került sor, amelyek új bútorokkal lettek berendezve. Így sor került kialakításra egy igazi számítógépterem, rajz- és kémia szaktantermek kialakítására. 2006-ban új tornacsarnokot avattunk, amely az egész község hasznára működik.

Az elmúlt 50 év alatt, az "újiskola" emeletráépítése óta közel 150 pedagógus okította szépre-jóra az okányi kisdiákokat, akik között ma már nagymamák, nagypapák, sőt lehet, hogy dédszülők is akadnak. Az itt tanító pedagógusok tiszteletére 2009. május 16-án egy emléktáblát avatunk. Ezen a táblán megörökítettük mindazok nevét, akik az 50 év alatt nevelték, segítették, tanították a nemzet napszámosaiként a felnövekvő nemzedéket.