Okányi Általános Iskola

Közlemények

Tagintézmény-vezetői pályázat 2018.


FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő beiratkozásra

az alábbi időpontokban kerül sor:


2017. április 20-án (csütörtök) 8 órától 19 óráig és

2017. április 21-én (péntek) 8 órától 19 óráig

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány),

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, melyről írásban, határozatban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az th. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül a tanuló érdekében eljárást indíthat.

 

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Kérjük a kedves szülőket, törvényes képviselőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek.

 


KÖZÉPISKOLAI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

OM azonosító: 203069

Tanuló | 

Osztály |   Általános iskolai átlag |  Középiskolai átlag
1. 9.  2,53 2,57
2. 9.  3,70 3,33
3. 9.  3,00 3,08
4. 9.  3,38 1,00
5. 9.  3,66 2,62
6. 10.  3,26 3,00

 

OM azonosító: 203029

Tanuló | 

Osztály |   Általános iskolai átlag |  Középiskolai átlag
7. 10.  4,20 5,00
8. 9.  4,40 3,55
9. 9.  3,30 2,40

 

OM azonosító: 028430

Tanuló | 

Osztály |   Általános iskolai átlag |  Középiskolai átlag
10. 10.  3,60 3,15
11. 9.  3,60 3,16
12. 10.  2,30 1,50
13. 10.  3,20 3,50
14. 10.  2,60 1,50
15. 10.  3,40 3,50
16. 10.  4,10 3,28
17. 10.  3,06 2,50
18. 10.  3,26 2,85
19. 10.  3,86 4,28

 

OM azonosító: 028375

Tanuló | 

Osztály |   Általános iskolai átlag |  Középiskolai átlag
20. 9.  5,00 4,25
21. 10.  4,53 3,75
22. 10.  4,60 3,25
23. 9.  4,73 3,75
24. 10.  4,86 3,75
25. 9.  5,00 4,00
26. 10.  5,00 4,50

 

OM azonosító: 037828

Tanuló | 

Osztály |   Általános iskolai átlag |  Középiskolai átlag
27. 11.  4,66 4,46
28. 11.  4,46 3,67

 

OM azonosító: 028374

Tanuló | 

Osztály |   Általános iskolai átlag |  Középiskolai átlag
29. 10.  5,00 4,50
30. 10.  4,86 4,30

 


Az okányi Általános Iskolában a 2016-2017-es tanévben

a Hit- és erkölcstan oktatást végző egyház neve: Református Egyház

A hitoktató neve: Mohácsy Nikoletta